Zájmové kurzy

Tyto aktivity nabízí škola fakultativně, jsou nadstandardem doplňujícím povinnou výuku. V prvním ročníku je to Seznamovací kurz GO!, ve druhém Lyžařský výcvikový kurz a ve třetím Kurz sportovně turistický. Oblíbenými destinacemi jsou lyžařské areály Čenkovice a Červená voda, slovenské a české řeky, jesenické cyklotrasy nebo umělecké a kulturní památky v Evropské unii.

Uskutečnění a směřování kurzů je podloženo zájmem ze strany žáků a rodičů.