Zájmové kurzy

Podle svého zájmu se žáci druhých a třetích ročníků mohou fakultativně účastnit různých zájmových kurzů. Původní zaměření na sportovní aktivity (lyžování, turistika, pobyt v přírodě )se rozšířilo i na další zájmy odborné a poznávací (plenéry pro výtvarníky, zdokonalování se v cizím jazyce, pobyt v Paříži).

Vodácké aktivity
Lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy 2016
Zájmový týden na Pastvinách