Nadstandardní aktivity

Společným znakem následujícího výčtu inovativních způsobů výuky, soutěží, sportovních a společenských akcí, je aktivní žák …

Samozřejmě, že základní povinností našich žáků je účastnit se vyučování a snažit se mít conejlepší studijní výsledky, ale máme také žáky, kteří jsou na výborné úrovni i v různých jiných dovednostech a schopnostech. Proto jsou v rámci školy a částečně i mimo ni organizovány akce, během nichž se mohou naučit vše uplatnit a ještě sebe zdokonalit. Chuť do práce „navíc“ je třeba podpořit. A jak se nám to daří, můžete posoudit sami.