Návštěva Poslanecké sněmovny

Šestnáctého května jsme se školním studentským parlamentem navštívili Parlament ČR. Tedy pouze jeho jednu část a to Poslaneckou sněmovnu. Praha nás tentokrát přijala velmi deštivým počasím, ale my jsme se nenechali odradit. Exkurzi jsme začali položením květů ke společnému pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce, který je umístěn v chodníku před Národním Muzeem. Po této tiché vzpomínce jsme se rozptýlili po našem hlavním městě, poněvadž samotná exkurze začínala až ve 14. 00. Naštěstí jsme se nakonec s trochou napětí všichni sešli před sněmovnou (pozor J, tento komplex budov má několik vchodů) a prohlídka mohla začít.

Po zhlédnutí úvodního dokumentu jsme „protoulali“ sněmovními budovami a seznámili se podrobně s fungováním našeho zákonodárného sboru. Škoda jen, že jsme se nakonec nesetkali s poslancem Petrem Gazdíkem, v jehož účast jsme tak trochu doufali. Byl pracovně mimo Prahu. Aspoň máme důvod zase někdy přijet.

Mgr. Marek Šváb