Moje školní knihovna

Studentská společnost School Ring od 16. září 2019 do 1. října 2019 uspořádala pro 1. ročníky střední školy interaktivní hru Moje školní knihovna.

Žáci se seznámili s chodem školní knihovny a s organizací půjčování knih. Akce se skládala ze tří částí- informace o systému knihoven v České republice, služby poskytované školní knihovnou a test základních znalostí z beletrie. Budoucím čtenářům přejeme mnoho pěkných chvil s půjčenou knihou.

Ing. Marie Johnová