Moje školní knihovna

Studentská společnost Elitt, která zorganizovala v září 2018 burzu učebnic, pokračovala ve své činnosti další akcí zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Uspořádala pro žáky všech 1. ročníků interaktivní hru, která má seznámit nové žáky se školní knihovnou a s knihovním řádem a která je má motivovat k jejímu využívání.  

Žáci byli překvapeni bohatým knižním fondem a se zájmem si prohlédli několik svazků  Ottova slovníku naučného. Školní knihovna ho vlastní v kompletním vydání. Děkujeme za užitečný nápad a pochvala patří pořadatelům této akce.

Ing. Marie Johnová