Moje školní knihovna

Šestý ročník poznávací školní soutěže „Moje školní knihovna“ byl určen pro všechny žáky prvních ročníků. Každá třída prožila jednu vyučovací hodinu ve školní knihovně, kde se žáci seznámili s uspořádáním knihovny, knihovním fondem a vyzkoušeli si běžnou práci knihovníka, ve druhé části hodiny žáci absolvovali jednoduchý čtenářský test o malé upomínkové ceny. Celá akce byla zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti našich žáků.

Ing. Marie Johnová