Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Projekt MOV rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Trvání projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Plakát o zapojení školy

Tisková zpráva