Metodický den KMK DG v rámci projektu IKAP

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhl na VOŠ a SPŠ Šumperk Metodický den krajského metodického kabinetu digitální gramotnosti (KMK DG). Součástí akce byla prezentace – výuka pro pedagogy středních a základních škol a také pro žáky základních škol. Akce byla zaměřená na SW, HW a na metodiku vytvoření sebeprezentační videovizitky. Metodici – konzultanti (učitelé ze spolupracujících základních a středních škol Olomouckého kraje) spolupracovali na vytvoření videovizitek, které nakonec vzájemně vyhodnotili. Z akce byl pořízen videozáznam, který bude využitý při zpracování modelové výukové jednotky.