Kroužky

Naši žáci  dostávají prostor věnovat se po vyučování ve  volném čase svým zájmům ve školních zařízeních . Cílem těchto kroužků je i výstup ve formě organizace a účasti v různých akcích a také reprezentace v meziškolních soutěžích. Několik z nich je zaměřeno na sportovní aktivity jako basketbal, volejbal, posilování, futsal a florbal. Odborným zájmům zase slouží kroužky robotiky, elektroniky, programování, počítačové grafiky a figurální kresby. Nejvíce se  zviditelňuje kroužek základů podnikání. Jím pořádané akce pro ostatní žáky významně obohacují školní program.

Kroužky pro žáky školy pro školní rok 2017/2018

Kroužky v roce 2016/2017

Tělovýchovné kroužky

Kroužek - basketbal

Každé pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 16 hodin do 17:30 hodin probíhají v tělovýchovném zařízení v kasárnách kroužky posilování a dalších sportovních aktivit.  Tyto kroužky jsou oblíbené a proto hojně navštěvované. Žáci si rádi zahrají stolní tenis, či florbal. Nejvíce se ovšem zaměřují na zdokonalování vlastní fyzické kondice posilováním. Také díky tomu se naši hoši umísťují v soutěži o nejsilnějšího studenta v okrese i v kraji na prvních místech a jsou úspěšní též v rámci republikového finále.

Také milovníci košíkové mají možnost rozvíjet svůj talent. Scházejí se v tělocvičně domova mládeže. Kdo se chce zapotit, zhubnout, či si jen tak zasportovat, má možnost se připojit. Vítáni jsou všichni průmyslováci i studenti VOŠ. Věk nerozhoduje. Basket je skvělá zábava tak přijď!

Vodácký kroužek

Rafty, řeka, příroda, oheň. To jsou věci, které mají rádi vodáci. V rámci akcí vodáckého kroužku se studenti toulají po naší nejbližší řece Moravě. Pokud chceš zahnat nudu, pojeď s námi. Jezdíme většinou v hezkém počasí v květnu, červnu a v září. Tak nebuď líný a přidej se. Pozor! Jde o víkendové akce.

Kroužky oboru Elektrotechnika

Každoročně pracuje na naší škole několik kroužků elektroniky a robotiky. Studenti vyrábí elektronické stavebnice, například detektory kovů, laboratorní zdroje, různé programovatelné přístroje řízené mikropočítačem. Třicet pět středoškoláků se schází pravidelně každé pondělí a středu. Někteří z nich zároveň velmi obětavě pomáhají v kroužcích určených žákům základních škol. Ze ZŠ přichází 50 nadšených žáků, kteří zde třikrát v týdnu vyrábějí dle svých možností a zkušeností jednoduché, ale i složitější stavebnice – elektronické štěnice, detektory, sirénky, či domovní telefony. Všem kutilům fandíme a přejeme hodně trpělivost i úspěchů při jejich práci.

Další kroužek elektrotechniky je určen pro žáky SŠ, kteří již mají základní znalosti a dovednosti v elektrotechnice a chtějí se seznámit a naučit základům použití a programování jednočipových mikropočítačů. V rámci činnosti kroužku se žáci učí používat jednočipový mikropočítač k realizaci jednoduchých úloh, na kterých si ověřují zásady použití a programování těchto moderních prvků. Sami si pak mohou navrhnout a vyzkoušet aplikační programy v jazyku Basic  na konkrétních zapojeních, nebo pracovat na samostatných projektech. Cílem kroužku je prohloubit zájem žáků o velmi perspektivní oblast elektrotechniky a zvýšení jejich odborných kompetencí. Každý rok se žáci zúčastní SOČ – středoškolské odborné soutěže a dalších odborných soutěží.

Žáci se naučí:

  • základní parametry mikropočítačů
  • používat hardwarové a softwarové nástroje pro programování mikropočítačů
  • používat příkazy programovacího jazyka
  • navrhovat aplikační programy pro zadané úlohy
  • zapojovat vstupní a výstupní obvody k mikropočítačům
  • ověřovat aplikační program v testovacím zapojení

Kroužek oborů Strojírenství a Technické lyceum

V říjnu zahájil ve škole činnost kroužek Modelování v Inventoru, což je moderní parametrický modelář, který slouží konstruktérovi k vytváření funkčních sestav. Snahou je spojit žáky, jejichž společným zájmem jsou počítačové programy podporující konstrukci. Pestrá náplň kroužku je nasměrovaná k praktickým činnostem, které navazují na kompetence získané v odborných předmětech. Postupně se žáci propracovávají od jednoduchých těles ke složitějším sestavám. V kroužku jsou zapojeni žáci oborů Strojírenství a Technického lycea. Zastoupeny jsou všechny ročníky, ovšem největší zájem je v ročníku druhém a třetím. Cílem kroužku je příprava žáků na studium různých technických vysokých škol a budoucí povolání. Zároveň se připravují k reprezentaci školy na odborných soutěžích.

Ekonomický kroužek Základů podnikání

Studentské firmy byly a jsou založeny na know-how, které nabídla společnost Bata Junior achievement školám za účelem podpory výuky podnikání žáků. Každoročně firmy fungují buď v rámci volitelného předmětu Základy podnikání nebo jako volnočasový kroužek.
Význam činnosti takových firem je nejen v přínosu žákům, kteří zde získávají první a tolik potřebné praktické zkušenosti s podnikáním. Z výsledků čiinnosti těží i škola, neboť její volnočasové žákovské aktivity jsou velkou měrou tvořeny právě akcemi, které firmy iniciovaly nebo se na nich organizačně podílejí.
Na podporu činnosti studentských společností ve prospěch žáků školy je každoročně vyhlašována projektová výzva Žáci sobě. Je dotována z výdělku školního plesu, o jehož organizaci se žáci pracující ve studentských firmách významně starají. A následně jsou žákovské projekty z tohoto fondu podporovány.

Kroužky základů podnikání v roce 2014/2015