Kroužky

Naši žáci  dostávají prostor věnovat se po vyučování ve  volném čase svým zájmům ve školních zařízeních . Cílem těchto kroužků je i výstup ve formě organizace a účasti v různých akcích a také reprezentace v meziškolních soutěžích. Několik z nich je zaměřeno na sportovní aktivity jako basketbal, volejbal, posilování, futsal a florbal. Odborným zájmům zase slouží kroužky robotiky, elektroniky, programování, počítačové grafiky a tvorby webových stránek. Nejvíce se  zviditelňuje kroužek základů podnikání. Jím pořádané akce pro ostatní žáky významně obohacují školní program.

Kroužky pro žáky školy pro školní rok 2018/2019

Tělovýchovné kroužky

Každé pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 16 hodin do 17:30 hodin probíhají v tělovýchovném zařízení v kasárnách kroužky posilování a dalších sportovních aktivit.  Tyto kroužky jsou oblíbené a proto hojně navštěvované. Žáci si rádi zahrají stolní tenis, či florbal. Nejvíce se ovšem zaměřují na zdokonalování vlastní fyzické kondice posilováním. Také díky tomu se naši hoši umísťují v soutěži o nejsilnějšího studenta v okrese i v kraji na prvních místech a jsou úspěšní též v rámci republikového finále.

Také milovníci košíkové mají možnost rozvíjet svůj talent. Scházejí se v tělocvičně domova mládeže. Kdo se chce zapotit, zhubnout, či si jen tak zasportovat, má možnost se připojit. Vítáni jsou všichni průmyslováci i studenti VOŠ. Věk nerozhoduje. Basket je skvělá zábava tak přijď!

Elektrotechnický kroužek

Každoročně pracuje na naší škole několik kroužků elektroniky a robotiky. Studenti vyrábí elektronické stavebnice, například detektory kovů, laboratorní zdroje, různé programovatelné přístroje řízené mikropočítačem. Třicet pět středoškoláků se schází pravidelně každé pondělí a středu. Někteří z nich zároveň velmi obětavě pomáhají v kroužcích určených žákům základních škol. Ze ZŠ přichází 50 nadšených žáků, kteří zde třikrát v týdnu vyrábějí dle svých možností a zkušeností jednoduché, ale i složitější stavebnice – elektronické štěnice, detektory, sirénky, či domovní telefony. Všem kutilům fandíme a přejeme hodně trpělivost i úspěchů při jejich práci.

Další kroužek elektrotechniky je určen pro žáky SŠ, kteří již mají základní znalosti a dovednosti v elektrotechnice a chtějí se seznámit a naučit základům použití a programování jednočipových mikropočítačů. V rámci činnosti kroužku se žáci učí používat jednočipový mikropočítač k realizaci jednoduchých úloh, na kterých si ověřují zásady použití a programování těchto moderních prvků. Sami si pak mohou navrhnout a vyzkoušet aplikační programy v jazyku Basic  na konkrétních zapojeních, nebo pracovat na samostatných projektech. Cílem kroužku je prohloubit zájem žáků o velmi perspektivní oblast elektrotechniky a zvýšení jejich odborných kompetencí. Každý rok se žáci zúčastní SOČ – středoškolské odborné soutěže a dalších odborných soutěží.

Žáci se naučí:

  • základní parametry mikropočítačů
  • používat hardwarové a softwarové nástroje pro programování mikropočítačů
  • používat příkazy programovacího jazyka
  • navrhovat aplikační programy pro zadané úlohy
  • zapojovat vstupní a výstupní obvody k mikropočítačům
  • ověřovat aplikační program v testovacím zapojení

Kroužek 3D modelování

V říjnu zahájil ve škole činnost kroužek Modelování v Inventoru, což je moderní parametrický modelář, který slouží konstruktérovi k vytváření funkčních sestav. Snahou je spojit žáky, jejichž společným zájmem jsou počítačové programy podporující konstrukci. Pestrá náplň kroužku je nasměrovaná k praktickým činnostem, které navazují na kompetence získané v odborných předmětech. Postupně se žáci propracovávají od jednoduchých těles ke složitějším sestavám. V kroužku jsou zapojeni žáci oborů Strojírenství a Technického lycea. Zastoupeny jsou všechny ročníky, ovšem největší zájem je v ročníku druhém a třetím. Cílem kroužku je příprava žáků na studium různých technických vysokých škol a budoucí povolání. Zároveň se připravují k reprezentaci školy na odborných soutěžích.

Ekonomický kroužek základů podnikání

Studentské firmy byly a jsou založeny na know-how, které nabídla společnost Bata Junior achievement školám za účelem podpory výuky podnikání žáků. Každoročně firmy fungují buď v rámci volitelného předmětu Základy podnikání nebo jako volnočasový kroužek.
Význam činnosti takových firem je nejen v přínosu žákům, kteří zde získávají první a tolik potřebné praktické zkušenosti s podnikáním. Z výsledků činnosti těží i škola, neboť její volnočasové žákovské aktivity jsou velkou měrou tvořeny právě akcemi, které firmy iniciovaly nebo se na nich organizačně podílejí.
Na podporu činnosti studentských společností ve prospěch žáků školy je každoročně vyhlašována projektová výzva Žáci sobě. Je dotována z výdělku školního plesu, o jehož organizaci se žáci pracující ve studentských firmách významně starají. A následně jsou žákovské projekty z tohoto fondu podporovány.

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek při VOŠ a SPŠ Šumperk vznikl v roce 2017. Jeho hlavním cílem je rozvíjet ve studentech tvořivost, fantazii, tvůrčí psaní a sebevědomé vystupování. Jeho členové se učí intenzivně pracovat s hlasem, s tělem a základům improvizace. Náplní kroužku je také práce v týmu, respektování se navzájem a zároveň hledání společného řešení. Studenti přichází s nápady na možná divadelní představení, píšou si vlastní scénáře, věnují se scénografii a návrhům kostýmů. Prezentují se v sálu na DM, kde každý týden v pondělí probíhají zkoušky.
V letošním školním roce kroužek připravuje komedii Jak jsem se stal hlupákem podle knihy Martina Page.
Všichni příznivci jsou srdečně zváni na premiéru, která je naplánovaná na polovinu dubna 2019.
 

Kroužek tvorby webových stránek

V kroužku WEBu si studenti prohloubí a upevní stávající znalosti a dovednosti z této oblasti. Seznámí se s novými pokročilejšími technologiemi používaných na moderních webech. Vyzkouší si skriptování v různých jazycích, práci s knihovnami a databází. Zvláštní pozornost je věnována zabezpečení webů. Každý ze studentů se věnuje oblasti webových technologií, která ho zajímá a ve které by se chtěl zdokonalovat.