Fiktivní konkurz

Studentská společnost Elitt uspořádala tradiční soutěž „Fiktivní konkurz“, při které se její účastníci ucházeli o fiktivní  zaměstnání. 

Pracovní pozice firmička vytipovala tak, aby odpovídaly našim studijním oborům i VOŠ. Firma Elitt hledala zájemce o následující pracovní pozice:

  • realitní makléř
  • elektrotechnik technolog
  • specialista podpory on-line služeb
  • programátor CNC strojů
  • designer výrobků
  • manažer marketingu
  • správce IT pro malé a střední organizace

Součástí přihlášky byla i vlastní videoprezentace zaměřená na konkrétní pozici.

Školního kola soutěže se zúčastnilo 11 studentů a rozhodovala porota složená z profesionálů, a to PhDr. Drahomíra Jansová, psycholožka, Mgr. Lucie Novotná, personální ředitelka Pars nova, a.s. a PhDr. Vladimíra Kašparová za Úřad práce Šumperk.

Závěrem byli vybráni ti nejlepší mezi nejlepšími.

Fiktivní pozici správce IT obsadil Jakub Šlampa z VP1, pozici manažera marketingu Matěj Reichl z VP1 a programátorem CNC bude Lubomír Friedl z S3.

Všem blahopřejeme k cenné a pro život jedinečné zkušenosti

Ing. Marie Johnová