Fiktivní konkurz opět posloužil k získání cenných zkušeností

Studentská společnost Manažerys uspořádala tradiční školní soutěž na obsazení  fiktivního volného pracovního místa. Nejprve vyhlásila volná pracovní místa na pozice podle istp – Projektový manažer,  Technik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení, Správce IT pro malé a střední organizace,  Architekt výstav a expozic, Interiérový architekt, a  Technický kontrolor. Následně proběhl výběr finalistů podle odevzdaného životopisu, motivačního dopisu a videovizitky a pak se 13. dubna uskutečnil konkurz. Porota složená z psychologa, personalisty a pracovníka úřadu práce vybrala z uchazečů nejvhodnějšího zaměstnace podle předem známých kritérií. Kdo tedy v tomto roce obsadil fiktivní pracovní místa? Kateřina Horníčková TL4, Dalibor Gacho  TL3 a Jan Smolka TL3. Gratulujeme k cenné zkušenosti i získané odměně.

Ing. Marie Johnová