Euroscola Štrasburk

Štrasburk je alesaskou metropolí, ležící na francouzském břehu řeky Rýn. V minulosti toto město patřilo střídavě k Německu i Francii, což ovlivnilo i jeho vzhled. Nejznámější je jeho 142 m vysoká katedrála Notre-Dame z červeného pískovce, která pochází z 11. – 16. století. Tuto dominantu města doplňují městské domy ze 17. století s hrázděnou fasádou. Věhlasné jsou také Vánoční trhy, které jsou pokládané za nejkrásnější v Evropě. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Štrasburk je ale také jedním ze sídelních měst Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

A my jsme tam byli!

Třída TL3 se ve Štrasburku účastnila v Evropském parlamentu celoevropského setkání mládeže v rámci programu Euroscola. Finanční příspěvek na cestu pro 24 žáků a 2 pedagogy vyhrála Martina Hartingerová v jarním kole soutěže.

Jak vypadalo setkání Euroscola ve Štrasburku?

Třicátého listopadu v 8:00 začalo jednodenní setkání žáků středních škol z celé Evropy. Po úvodních bezpečnostních formalitách byli žáci rozděleni do 6 vícejazyčných skupin po cca 100 žácích (jednacími jazyky byly angličtina, francouzština a němčina). Na začátku programu každá země reprezentována jedním z žáků byla v minutovém proslovu představena. Za naší školu a také Českou republiku vystoupil před jednací sál Evropského parlamentu Alex Wohlrab (viz video). Suverénním proslovem svou roli zvládl skvěle.

Následovaly hry, dotazníky a výzkumy, které vyžadovaly společnou práci žáků jiných národností a jazykových profilů. V průběhu celého dne (nutno dodat velmi náročného) byli účastníci vedeni k tomu, aby plně využívali své jazykové znalosti. Práce v jednotlivých sekcích byla ukončena společným zasedáním v jednacím sále, představením a obhajováním vypracovaných projektů. V 18:00 jsme se s ostatními účastníky rozloučili evropskou hymnou. Tato cesta byla pro nás skvělou zkušeností a inspirací.

Ing. Anna Janderková