Erasmus+

erasmus

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce Praha grant pro projekt v rámci programu ERASMUS+ ve výši 13 681 EUR v klíčové aktivitě KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Název projektu: Mobilitou ke zvýšení úrovně výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Kód: 2016-1-CZ01-KA101-023362

Cíl projektu: Podpora rozvoje jazykových a komunikačních dovedností učitelů, mezinárodní rozměr vzdělávání a rozvoj vztahů se zahraničními partnery.

Délka trvání projektu: 24 měsíců
Začátek projektu: 1. 9. 2016
Konec projektu: 31. 8. 2018

Počet účastníků: 5 učitelů VOŠ a SPŠ Šumperk
Přijímající země: Spojené království, Irsko, Německo a Španělsko

Stručné zhodnocení aktivit projektu

Realizace šíření informací o uskutečněných mobilitách – prezentace ve třídách

Informační plakát