Ekologická olympiáda 2018-2019 – krajské kolo

Ve dnech 1. -3. října 2018 se ve středisku ekologické výchovy Švagrov konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže Ekologická olympiáda na téma Management v ochraně přírody. Olympiády se zúčastnili žáci třídy TL1 Michaela Čulíková, František Hecl a Patrik Pavlíček. Soutěžící se nejdříve seznámili s tím, jak se realizuje management ochrany přírody v oblasti Praděda, který vedl vedoucí SCHKO Jeseníky Mgr. Petr Šaj. Následně každý tým dostal za úkol provést management budoucí přírodní rezervace na Přemyslovském sedle. Přestože konkurence byla velmi silná – výběrová gymnázia celého kraje a SOŠ zaměřená na ekologii – nevedli si naši žáci vůbec špatně a úspěšně reprezentovali školu.