Nezařazené

Kurzy GO! 2017

Myšlenka pořádání seznamovacích kurzů pro nové žáky školy vznikla a poprvé byla uskutečněna na inspirativní Prázdninové škole Lipnice. Že to byl dobrý a životaschopný záměr, je stvrzeno množstvím škol, institucí a týmů, které kurzy s tímto zaměřením každoročně pořádají až dodnes. Na šíření seznamovacích kurzů pod názvem Kurzy GO! se významně podepsalo občanské sdružení Hnutí GO! se sídlem na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Pod vedením Radka Hanuše a dalších odborníků rostli instruktoři a aktivisté, kteří těmto kurzům dali kvalitní zážitkové programy i požadované výstupy – stmelený třídní kolektiv, sepětí žáků i rodičů se školou.

Naše škola je od počátku realizace v roce 1997 až do dnešní doby u toho a má za sebou více než 100 vydařených kurzů. Ve školním roce 2017/18 proběhly Kurzy GO! pro všech šest tříd prvního ročníku. Třída S1 absolvovala kurz s názvem Hra o trůny na chatě Balnea v Chrasticích, kurz pro E1 se jmenoval Světové hry a proběhl na Brněnce ve Vernířovicích, IT1A s motivem Zažij pobývala na Losince v Rapotíně, IT1B Amazing race na Horizontu v Janoušově, PV1 byla na kurzu s názvem Stopařův průvodce po galaxii na Reo-Neo ve Vernířovicích a TL1 prožila Hry bez hranic na Staré škle v Hynčicích.

Pobyt i program zajišťovala firma Janta, mezi instruktory se vyskytovali studenti či absolventi rekreologie UP Olomouc a rovněž naši současní či bývalí průmyslováci. Program zaměřený na seznámení a stmelení třídního kolektivu včetně třídního učitele se vydařil a vznikl tak dobrý předpoklad toho, že se nastupujícím žákům ve škole bude dařit po všech stránkách. Na třídních schůzkách se rodiče seznámili se závěrečnými zprávami, ve kterých pořádající tým instruktorů kurz vyhodnotil.

Seznamovací kurzy 2016 – 20 let

Myšlenka pořádání seznamovacích kurzů pro nové žáky školy vznikla a poprvé byla uskutečněna na inspirativní Prázdninové škole Lipnice. Že to byl dobrý a životaschopný záměr, to je stvrzeno množstvím škol, institucí a týmů, které kurzy s tímto zaměřením každoročně pořádají až dodnes.

Na šíření seznamovacích kurzů pod názvem Kurzy GO! se významně podepsalo občanské sdružení Hnutí GO! se sídlem na nově vzniklé katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Pod vedením Radka Hanuše a dalších odborníků rostli instruktoři a aktivisté, kteří těmto kurzům dali kvalitní zážitkové  programy i požadované výstupy – stmelený třídní kolektiv, sepětí žáků i rodičů se školou.

Naše škola je od počátku realizace  v roce 1997 až do dnešní doby u toho a má za sebou desítky vydařených kurzů. Ve školním roce 2016/17 proběhly Kurzy GO! pro všech šest tříd prvního ročníku.

Třída S1 absolvovala kurz s názvem Escape na chatě Balnea v Chrasticích, kurz pro E1 se jmenoval Střídavý proud a proběhl na Brněnce ve Vernířovicích, IT1A s motivem Fort Boyard pobývala na Staré škole v Hynčicích, IT1B zažila Start systému v Dolte Sobotín, PV1 odhalovala DaVinciho tajemství na Reo-Neo ve Vernířovicích a TL1 uplatňovala heslo Všichni za jednoho – jeden za všechny na Horizontu v Janoušově.

Pobyt i program zajišťovala firma Janta, mezi instruktory jsme našli studenty či absolventy rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž naše vlastní studenty nebo absolventy. Program zaměřený na seznámení a stmelení třídního kolektivu včetně třídního učitele se vydařil. Vznikl tím dobrý předpoklad pro to, aby se nastupujícím žákům ve škole dařilo po všech stránkách.

Na třídních schůzkách se rodiče seznámili se závěrečnými zprávami, ve kterých pořádající tým instruktorů kurz vyhodnotil.

Termín pro podání přihlášek na SŠ : do 15.března 2016

Ve školním roce 2016/2017 přijímáme žáky do těchto oborů vzdělání:

18-20-M/01 Informační technologie (60 žáků)
23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)
26-41-M/01 Elektrotechnika (30 žáků)
78-42-M/01 Technické lyceum (30 žáků)

Studentský parlament v roce 2014/2015

V září jsme se opět zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Světluška“. Organizátorem je nadační fond Českého rozhlasu a účelem je získat co nejvíce prostředků pro zrakově postižené. Šumperkem se pohybovaly tyto světlušky: Strnadel Petr ITE4, Voloszcuková Nikol PV2, Bednaříková Vendula TL4, Egyed Jaromír, Hrabánek Lukáš, Ševčíková Nicola PV2, Richterová Hana PV4, Šelmeci Josef PV4. Celkově jsme vybrali 12 685,- Kč. Děkujeme.

Stále jsme také zapojeni do projektu pomoci lidem v cizině. Adoptovali jsme na dálku Suhase Rudrapu Ganachariho, chlapce z Indie. Jemu jsme z charitativní sbírky, kterou zajistili Bednaříková Vendula TL4, Matušková Bára S4 , Kučerová Pavlína PV2, Strnadel Petr ITE4, Voloszcuková Nikol PV2, Ševčíková Nicol PV2, Simon Vojta S1 a Dvořák Dan IT1B, zaslali částku 4 900,- Kč. Zbytek peněz z této akce, tj. 1 346,- Kč, jsme věnovali na konto sbírky „ Klaun“. Tyto prostředky pomáhají vážně nemocným dětem v nemocnicích.

V březnu se naši studenti z parlamentu zúčastnili semináře – Pohyb do škol. Jejich cílem bylo nalézt možnosti pro zvýšení přitažlivosti tělesného pohybu na naší škole. (Jáně FilipTL3, Malundo Patricio IT2A, Pechanec Daniel IT2A, Hlavsa Daniel TL1, Kupczaková Kristýna TL1, Pospíšilová Martina PV1). Dále jsme spolupracovali s vedením naší školy na zlepšení přístupu studentů na WIFI a dalších spíše drobných záležitostech týkajících se šaten, WC atd. Prostě normální komunální politika.

Vodácké aktivity

Je potřeba si odpočinout, ale aktivně. Alespoň my na „průmyslovce“ to tak děláme. Když roztaje sníh a přejdou zimní metelice, vyrážíme do jesenické přírody načerpat jarní energii. Samozřejmě k tomu využíváme naše nafukovací rafty. Na škole jsou tahle plavidla už sedmnáct let. Prvním studentům-rafťákům bude dnes už přibližně třicet pět let. Jestli pak si vzpomenou na svoje vodácké začátky na naší škole? A co teprve ti, co splouvali řeky s kolegou Mílou Svatoněm už v sedmdesátých letech dvacátého století? Tento rok jsme ještě nevyrazili, neboť zima se tu držela příliš dlouho. Vždyť velikonoce byly chladnější než Štědrý den. Ale teď, kdy slunce začíná hřát, za mnou studenti začali chodit s otázkami: Tak co, pane učiteli? Kdy? Kdy pojedeme? A přespíme zas venku? Hladina řek se začíná zvedat a ruce vodáka chybí pádlo. Ve vzduchu je cítit vůně ohně. Už brzy, brzy opět vyrazíme .STK - voda

Lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy 2016

Jako každoročně na začátku ledna proběhly dva lyžařské kurzy pro žáky 2. ročníků. Nově i pro zájemce ze 3. ročníků, kterých se zúčastnilo 13. Celkově na obou kurzech bylo 108 žáků. Účastníci kurzů lyžovali na výborně upravených svazích na obou stranách skiareálu Buková hora. Podmínky pro kvalitní výuku lyžování a snowboardingu byly určitě v plné míře splněny, čemuž napomohlo i pěkné počasí. Do programu kurzů byly již tradičně zařazeny každodenní přednášky z oblasti historie lyžování, snowboardingu, nové techniky lyžování – carving, chování na horách – horská služba ČR.LVVZ

Vzdělávací programy VOŠ ve školním roce 2015/2016

Na vyšší odborné škole otevíráme ve školním roce 2015/2016 dva vzdělávací programy v rámci oboru vzdělání INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:

vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky
(se zaměřením počítačové sítě, webovské aplikace, informační systémy, technické aplikace, ekonomické aplikace)

vzdělávací program 26-47-N/18 Multimediální internetové služby

Přihlášky ke studiu se podávají ke každému vzdělávacímu programu zvlášť. Předběžným kritériem přijetí je průměrný výsledek maturitní zkoušky.

Termín přihlášek do I.kola přijímacího řízení: do 31.5.2015
Termín I.kola přijímacího řízení: 22.6.2015

Informace: Ing. Ilona Opatovská , telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz