ITV

Burza učebnic

Nově vznikající studentská společnost ELITT, kterou tvoří výběr žáků 3. ročníků z oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Technické lyceum, roztočila podnikatelský kolotoč hned od začátku školního roku. Po propagaci v úterý během velké přestávky 11. září 2018 akce odstartovala. O týden později 18. září 2018 byla zakončena. Během prvních dnů Burzu učebnic navštívilo velké množství žáků, hlavně ti z prvních  ročníků vzali informační centrum útokem. Ale přistupovali ke stolům s učebnicemi v pozici nakupujících. Utvořený management studentské společnosti se choval zodpovědně, dohlížel na pořádek a na směnu velkých peněz za malé a naopak . Pořádání celé akce je dobrou zkušeností do budoucna pro kolektiv organizátorů, kterému touto cestou děkujeme. Tak zase za rok.

Ing. Marie Johnová

 

Sportovní den Elektrotechniky a Strojírenství

Sportovní den žáků oboru E a S proběhl 18. 9. 2018 na Tyršově stadionu.
Žáci soutěžili ve třech sportovních disciplínách, ve hře pétanque, v kopané a v odbíjené.

Ve hře pétanque každá třída sestavila družstvo a výsledky jsou následující:
1. místo E3, 2. místo S1, 3. místo S4

V kopané byli žáci rozděleni do dvou skupin (E a S). Následovalo finále vítězů tabulek a boj o třetí místo, kterého se zúčastnily druhé týmy v tabulkách. Výsledky jsou následující:
1.místo S3, 2. místo E3, 3. místo S2

V odbíjené hrála družstva tříd systémem podobným jako v kopané, následovalo finále a zápas o třetí místo. Výsledky jsou následující:
1. místo E2, 2. místo S3, 3. místo S2

 Na závěr akce proběhlo vyhodnocení a předání sladkých odměn vítězům.

Ing. Martin Tomášek

Seznamovací kurzy Go! 2018

Seznamovací kurzy pod názvem GO! probíhaly od 3. do 7. září 2018 na sedmi různých místech v okolí Šumperka. Tyto kurzy pro studenty prvních ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk mají dlouholetou tradici. Studentům pomáhají s přizpůsobením se novému prostředí a s bezproblémovým vstupem do běžného školního života. Umožňují celé třídě a jejímu třídnímu učiteli, aby si mezi sebou vytvořili silné sociální vazby ještě před samým začátkem čtyřletého studia.

Zahájení školního roku 2018/2019

Nový školní rok přišel opět rychleji, než by si leckterý student přál. Ruku v ruce s podzimem udělal tečku za prázdninami a zanechal nám jen fotografie se vzpomínkami na šumící moře, magická města, svěží přírodu a večery s přáteli.

Průmyslovácký datel

V prvním červnovém týdnu je vždy pro žáky 1. ročníků uspořádaná soutěž v v psaní na klávesnici počítače. Vlastně je to takové završení ročního úsilí v předmětu počítačová a elektronická komunikace. Během soutěžního klání žáci píší po dobu 10 minut neznámý text. Hodnotí se rychlost psaní a přesnost. Za každou chybu se odečítá 50 úhozů.

Nejlepšími „průmyslováckými datly“ byli díky svým výkonům vyhlášeni:

Matras Michal z E1 – 269,5 úhozů za minutu

Vávra Štefan z IT1B – 223,4 úhozů za minutu

Hejtmánková Marie z IT1A – 218,1 úhozů za minutu

 

Mgr. Helena Tesařová

Návštěva Poslanecké sněmovny

Šestnáctého května jsme se školním studentským parlamentem navštívili Parlament ČR. Tedy pouze jeho jednu část a to Poslaneckou sněmovnu. Praha nás tentokrát přijala velmi deštivým počasím, ale my jsme se nenechali odradit. Exkurzi jsme začali položením květů ke společnému pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce, který je umístěn v chodníku před Národním Muzeem. Po této tiché vzpomínce jsme se rozptýlili po našem hlavním městě, poněvadž samotná exkurze začínala až ve 14. 00. Naštěstí jsme se nakonec s trochou napětí všichni sešli před sněmovnou (pozor J, tento komplex budov má několik vchodů) a prohlídka mohla začít.

Jazykově-poznávací zájezd do města Hastings

V neděli 6. května 2018 se vydalo 17 studentů naší školy na jazykově-poznávací pobyt do britského Hastingsu. Společně s námi vyjelo 34 žáků základních škol ze Staré Vsi a Bučovic. Pro studenty to byla zajímavá zkušenost, protože sladit zdánlivě nesourodé skupiny spolucestujících nebylo zpočátku vůbec jednoduché, ale nakonec se to povedlo i díky paní průvodkyni a velmi ochotným pánům řidičům.

Po příjezdu do Hastingsu jsme v odpoledních hodinách absolvovali prohlídku města, návštěvu zříceniny Hastings castle a pašerácké jeskyně Smugglers Adventure a večer byli studenti rozděleni do rodin, kde bydleli po celou dobu pobytu. Opravdu nás překvapilo, že v Anglii bylo krásné počasí, teplo, svítilo sluníčko a po deštivých dnech nebylo ani památky.