ITV

Robotický den s průmyslovkou

„Robotický den s průmyslovkou“ tentokrát v režii konstruktérů ze základních škol Šumperska

Soutěž Micro:bit

CKP03 v návaznosti na semináře zaměřené na programování Micro:bit a ve spolupráci s KMK ICT uspořádalo první regionální soutěž v programování Micro:bit, a to v kategorii SŠ a ZŠ. Pravidla soutěže a příklady připravili vedoucí volnočasových aktivit (kroužek Robotika 1 a 2). Pozvánka byla zaslána všem základním školám v Šumperku a těm středním školám, jejichž učitelé pracují jako metodici KMK ICT.

Počítačová soutěž v angličtině Search it!

Dne 23. ledna  2019 se VOŠ a SPŠ Šumperk stala již tradičním místem setkání žáků základních škol, kteří přijeli změřit své síly v počítačové soutěži v angličtině Search it! Úkolem soutěžících bylo vyhledat na internetu správné odpovědi na 40 otázek, přičemž roli hraje i čas (při stejném počtu bodů vyhrává ten rychlejší).

Přebor středních škol ve florbale dívek

Vynikající úspěch našich florbalistek!

Okrskové kolo ve florbale dívek středních škol v Šumperku se uskutečnilo v hale Obchodní akademie v Šumperku. Naše značně omlazené družstvo si oproti loňsku dělalo velké ambice na postup do okresního kola.

Dobročinná sbírka na Ostrůvek

Studentské společnosti na VOŠ a SPŠ Šumperk  již 14 let spolupracují s dětmi z Ostrůvku a pravidelně organizují sbírky pro aktivity dětí.

Pracovní jednání KMK DG v projektu IKAP

V pondělí 10. prosince 2018 se letos naposledy sešli členové Krajského metodického kabinetu Digitální gramotnosti, aby shrnuli a uzavřeli svou činnost za první rok konání projektu IKAP.

Stužkovací ples VOŠ a SPŠ

V pátek 30. listopadu 2018 proběhlo v šumperském kulturním domě „pasování“ studentů 4. ročníků do role maturantů. Této slavnostní kulturní akce se v hojném počtu zúčastnili nejen členové učitelského sboru, ale také hlavně rodiče studentů a další příbuzní, nechyběli také přátelé a známí. Všichni společně sledovali předávání stužek a šerp.