Facebook

Již máme výsledky krajského kola soutěže Office Arena 2018!

Office Arena 2018 je soutěž určená žákům střední a základní školy. Cílem je prokázat znalosti v používání SW Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Naše škola se do soutěže letos zapojila poprvé. Název soutěžního projektu: Oslavy 100 let od vzniku republiky. Zadání, které jsme obdrželi pro školní kolo, bylo náročné. Pod časovým tlakem 120 minut 17 soutěžících vypracovávalo jednotlivé úkoly. Již na začátku bylo jasné, že splnit všechny předepsané úkoly je nadlidský výkon. Nicméně soutěžící se s úkoly poprali skvěle.

Prezentiáda – krajské kolo

V pátek 6. dubna odstartoval na Moravské vysoké škole v Olomouci krajský turnaj v prezentačních dovednostech dvou a tříčlenných týmů. Pro letošní již 9. ročník byla pro střední školy vyhlášená následující témata: Droga dnešní doby a Co nám doma neřekli.

Fiktivní konkurz opět posloužil k získání cenných zkušeností

Studentská společnost Manažerys uspořádala tradiční školní soutěž na obsazení  fiktivního volného pracovního místa. Nejprve vyhlásila volná pracovní místa na pozice podle istp – Projektový manažer,  Technik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení, Správce IT pro malé a střední organizace,  Architekt výstav a expozic, Interiérový architekt, a  Technický kontrolor. Následně proběhl výběr finalistů podle odevzdaného životopisu, motivačního dopisu a videovizitky a pak se 13. dubna uskutečnil konkurz. Porota složená z psychologa, personalisty a pracovníka úřadu práce vybrala z uchazečů nejvhodnějšího zaměstnace podle předem známých kritérií. Kdo tedy v tomto roce obsadil fiktivní pracovní místa? Kateřina Horníčková TL4, Dalibor Gacho  TL3 a Jan Smolka TL3. Gratulujeme k cenné zkušenosti i získané odměně.

Ing. Marie Johnová

Premiéra dramatického kroužku – KOSTKA

Od září 2017 pracuje při VOŠ a SPŠ Šumperk dramatický kroužek pod vedením Petry Zsákové. Ve středu 11. dubna 2018 se uskutečnila v prostorách domova mládeže, kde se také kroužek pravidelně scházel, premiéra pod názvem KOSTKA (divadelní hra podle knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka). Na první vystoupení našich „ochotníků“ se přišlo podívat mnoho diváků zvědavých na výkony svých spolužáků. Povedlo se, bavili se diváci i herci. Zajímavé bylo i pojetí scény, která proměnila jídelnu na hradní prostory.  Výkony herců byly oceněny dlouhým potleskem a společným rautem s diváky. 

Zájemci mohou shlédnout vystoupení našich studentů ještě v sobotu 21. dubna od 15.30 v Šumperském divadle v rámci celodenní přehlídky amatérských divadel Olomouckého kraje pod názvem „Špek na prknech“.

Mgr. Václav Pur, Ing. Stanislav Melichar

AUTODESK ACADEMIA DESIGN 2018

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhl na Fakultě Strojní VUT Brno 24. ročník mezinárodní soutěže AUTODESK ACADEMIA DESIGN 2018, kterého jsme se opět zúčastnili, abychom změřili síly se školami z celé České republiky a několika školami ze Slovenska.  Letos byli do této soutěže na základě úspěchů ve školních kolech a na již dříve zmíněné soutěži v Olomouci nominováni dva naši žáci. Čeněk Šváb ze třídy S4, který reprezentoval v kategorii 3D modelování  v programu Inventor a Pavel Švub  ze třídy S4, jenž se snažil o co nejlepší výsledek v kategorii 2D kreslení v programu AutoCAD. I tentokrát se opakovalo soutěžení v nové kategorii Prototyping s využitím 3D tisku, do které jsme nominovali našeho žáka třídy S4 Tomáše Rábka.

Z republikového finále silového čtyřboje naši borci přivezli zlato i bronz

Několik let po sobě naši borci poráželi v národním finále siláky z celé republiky. To samozřejmě nemohlo trvat věčně. Letos se v prvním dubnovém víkendu cestovalo na západ naší země a to do tělocvičny Střední pedagogické školy, Gymnázia a VOŠ v Karlových Varech. Družstvo v silné konkurenci obsadilo skvělé třetí místo. I když zlé jazyky mohou po předchozích dvou vítězstvích bronz označit za neúspěch, chlapci předvedli skvělé výkony a právem jim patří velký díky za výbornou reprezentaci sebe i školy.

Obhajoba loňského prvenství ale skvěle vyšla v kategorii jednotlivců. O zlato se ziskem 305,5 bodů postaral kdo jiný než Dalibor Gacho z TL3!!!

Úspěšné Mistrovství ČR v grafických disciplínách 2018 – školní a krajské kolo soutěže

Na konci února ve škole opět proběhla oblíbená soutěž ve třech grafických disciplínách – wordprocessingu, korektuře textu a desetiminutovém opisu textu. Účast byla velká  – celkem spolu zápolilo 48 žáků ze všech oborů. Ti nejlepší dosáhli výborných výsledků, které je předurčily ke skvělé reprezentaci v krajském kole soutěže.

Psaní na klávesnici šlo nejlépe Jiřímu Matouškovi z IT3B (367,80 úhozů za minutu), Michalovi Flanderkovi z IT2B (243,70 úhozů za minutu) a Dominiku Lindemanovi z IT1B (218,90 úhozů za minutu). V korektuře textu jednoznačně dominovaly slečny Hana Zatloukalová (TL2), Martina Brabcová (TL2) a Dana Tichá (S4). V soutěži Wordprocessing si pomyslné zlato odnesl Petr Večeřa (TL1), stříbro patří Pavlovi Janošovi (TL1) a o bronz se podělili Karolína Tobiášová (IT2B), Jiří Vepřek /IT2B) a Stanislav Pekař (TL1).