Facebook

Světluška 2018

 I letos, stejně jako každý rok, jsme se zúčastnili charitativní sbírky Českého rozhlasu „V září světlušky září“. Tuto akci, která se konala dne 13. 9. 2018, zaštítil Školní studentský parlament. Čtyři dvojice našich „světlušek“ kroužily městem a snažily se vybrat od kolemjdoucích finance pro nevidomé. Byla to dřina, ale studenti to dokázali. Snažíme se takto pomáhat potřebným.

Mgr. Marek Šváb

Burza učebnic

Nově vznikající studentská společnost ELITT, kterou tvoří výběr žáků 3. ročníků z oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Technické lyceum, roztočila podnikatelský kolotoč hned od začátku školního roku. Po propagaci v úterý během velké přestávky 11. září 2018 akce odstartovala. O týden později 18. září 2018 byla zakončena. Během prvních dnů Burzu učebnic navštívilo velké množství žáků, hlavně ti z prvních  ročníků vzali informační centrum útokem. Ale přistupovali ke stolům s učebnicemi v pozici nakupujících. Utvořený management studentské společnosti se choval zodpovědně, dohlížel na pořádek a na směnu velkých peněz za malé a naopak . Pořádání celé akce je dobrou zkušeností do budoucna pro kolektiv organizátorů, kterému touto cestou děkujeme. Tak zase za rok.

Ing. Marie Johnová

 

Sportovní den Elektrotechniky a Strojírenství

Sportovní den žáků oboru E a S proběhl 18. 9. 2018 na Tyršově stadionu.
Žáci soutěžili ve třech sportovních disciplínách, ve hře pétanque, v kopané a v odbíjené.

Ve hře pétanque každá třída sestavila družstvo a výsledky jsou následující:
1. místo E3, 2. místo S1, 3. místo S4

V kopané byli žáci rozděleni do dvou skupin (E a S). Následovalo finále vítězů tabulek a boj o třetí místo, kterého se zúčastnily druhé týmy v tabulkách. Výsledky jsou následující:
1.místo S3, 2. místo E3, 3. místo S2

V odbíjené hrála družstva tříd systémem podobným jako v kopané, následovalo finále a zápas o třetí místo. Výsledky jsou následující:
1. místo E2, 2. místo S3, 3. místo S2

 Na závěr akce proběhlo vyhodnocení a předání sladkých odměn vítězům.

Ing. Martin Tomášek

Seznamovací kurzy Go! 2018

Seznamovací kurzy pod názvem GO! probíhaly od 3. do 7. září 2018 na sedmi různých místech v okolí Šumperka. Tyto kurzy pro studenty prvních ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk mají dlouholetou tradici. Studentům pomáhají s přizpůsobením se novému prostředí a s bezproblémovým vstupem do běžného školního života. Umožňují celé třídě a jejímu třídnímu učiteli, aby si mezi sebou vytvořili silné sociální vazby ještě před samým začátkem čtyřletého studia.

Zahájení školního roku 2018/2019

Nový školní rok přišel opět rychleji, než by si leckterý student přál. Ruku v ruce s podzimem udělal tečku za prázdninami a zanechal nám jen fotografie se vzpomínkami na šumící moře, magická města, svěží přírodu a večery s přáteli.

Průmyslovácký datel

V prvním červnovém týdnu je vždy pro žáky 1. ročníků uspořádaná soutěž v v psaní na klávesnici počítače. Vlastně je to takové završení ročního úsilí v předmětu počítačová a elektronická komunikace. Během soutěžního klání žáci píší po dobu 10 minut neznámý text. Hodnotí se rychlost psaní a přesnost. Za každou chybu se odečítá 50 úhozů.

Nejlepšími „průmyslováckými datly“ byli díky svým výkonům vyhlášeni:

Matras Michal z E1 – 269,5 úhozů za minutu

Vávra Štefan z IT1B – 223,4 úhozů za minutu

Hejtmánková Marie z IT1A – 218,1 úhozů za minutu

 

Mgr. Helena Tesařová

Návštěva Poslanecké sněmovny

Šestnáctého května jsme se školním studentským parlamentem navštívili Parlament ČR. Tedy pouze jeho jednu část a to Poslaneckou sněmovnu. Praha nás tentokrát přijala velmi deštivým počasím, ale my jsme se nenechali odradit. Exkurzi jsme začali položením květů ke společnému pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce, který je umístěn v chodníku před Národním Muzeem. Po této tiché vzpomínce jsme se rozptýlili po našem hlavním městě, poněvadž samotná exkurze začínala až ve 14. 00. Naštěstí jsme se nakonec s trochou napětí všichni sešli před sněmovnou (pozor J, tento komplex budov má několik vchodů) a prohlídka mohla začít.