Facebook

Silový čtyřboj

Ve středu 20. 2. 2019 se na VOŠ a SPŠ Šumperk uskutečnilo školní kolo silového čtyřboje. Akce byla pořádána studentskou firmou Elitt v tělocvičně na domově mládeže.

Pietní akt k 50. výročí upálení Jana Zajíce

Významné výročí a hrdinský čin Jana Zajíce si žáci a učitelé školy připomněli společně se zástupci Senátu Parlamentu České republiky, Krajského úřadu Olomouckého kraje a města Šumperk v pátek 22. února 2019 pietním aktem u busty Jana Zajíce, kterou zhotovil akademický sochař Olbram Zoubek.

Dny Jana Zajíce 2019

Ve středu 20. února 2019 žáci naší školy zorganizovali od 11:45 hodin pro středoškoláky z ostatních šumperských středních škol a pro veřejnost výstavu Dny Jana Zajíce.

Lyžařské kurzy 2. ročníků

Žáci 2. ročníků ve dnech 7. – 11. 1. 2019  a 14. – 18. 1. 2019 absolvovali lyžařský kurz v Čenkovicích v hotelu Atlas. 

Photo competition 2018/2019

I v letošním školním roce 2018/2019 vyhlásili vyučující anglického jazyka další ročník již léty ověřené soutěže, ve které musí být soutěžící žáci nejen kreativní, ale zároveň musí prokázat velmi dobrou znalost anglického jazyka. Téma Street Photography je přímo kategorií, která se objevuje v renomovaných fotografických soutěžích.

Den Středoškolákem

V úterý 19. února 2019 VOŠ a SPŠ Šumperk uspořádala na základě loňských kladných ohlasů 2. ročník projektového dne Den Středoškolákem. Vybraní žáci základních škol (skupina 12–15) si během jednoho dne zahráli na středoškoláky a vyzkoušeli si práci na vytipovaných pracovištích jednotlivých oborů střední školy.

Pracovní jednání KMK DG v projektu IKAP

V pondělí 18.2.2019 se opět sešel Krajský metodický kabinet Digitální gramotnosti. Na začátku roku bylo jedním z hlavních úkolů schválení akčního plánu pro rok 2019, což se podařilo.