Facebook

Stužkovací ples VOŠ a SPŠ 2017

Letošní pasování studentů průmysloky do role maturantů proběhlo 1. prosince, jak jinak než v šumperském kulturním domě. Přišli všichni – rodiče a další příbuzní i známí, vyučující – aby společně sledovali slavnostní předávání stužek a šerp. Někdo se usmíval, někdo skrýval slzy dojetí. Jak ten čas letí… Třídy S4, PV4, TL4, IT4B, IT4A, a E4 se publiku nejprve představily velmi zdařilými video prezentacemi a pak už z rukou svých třídních a ředitele školy Ing. Petra Vepřka všichni převzali stužky a byli dekorováni šerpami. Studentky a studenti prvních čtyř jmenovaných tříd se také rozhodli nacvičit si taneční vystoupení, které pak za velkého zájmu přítomných předvedli. Také letos měla odborná porota plné ruce práce, aby stanovila pořadí. Nakonec bylo rozhodnuto, že nejlepší show předvedli maturanti S4, o druhé a třetí místo se podělily třídy TL4 a IT4B a bramborovou medaili si tentokrát odneslo pévéčko. Všichni získávají jeden den volna na exkurzi a nemalý finanční příspěvek pro třídu.

Vánoční Noc s IT

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 20.00 hod. proběhl další ročník Noci s IT, tentokrát v předvánočním duchu. Žáci plnili úkoly a řešili hádanky, které jsme schovali v plánku vánočního domečku. Do hry se od svých počítačů přihlásilo celkem 87 hráčů, úspěšně pak prošlo až do konce celkem 67. Nesoutěžili jenom jednotlivci, ale i třídy mezi sebou o svačinku pro celou třídu v podobě pizzy.

Objektově orientované programování v Javě – soutěžní seminář

Naši studenti se v hodinách Semináře programování a algoritmizace zúčastnili Olomouckého informatického korespondenčního semináře Univerzity Palackého v Olomouci na téma Objektově orientované programování v Javě. Soutěž probíhala v období od 18. září do 17. prosince 2017 a měla 4 kola. Každé z nich znamenalo zveřejnění studijních textů, příkladů a zadaných úloh, odeslání vyřešených úloh studenty, zveřejnění řešení a hodnocení. Nejen, že pro sebe účastníci získali neocenitelné nové vědomosti a dovednosti, ale odevzdali svá řešení na velmi dobré úrovni.

Vánoční dobročinná sbírka na Ostrůvek

Studentské společnosti na VOŠ a SPŠ Šumperk již 13 let spolupracují s dětmi z Ostrůvku a pravidelně organizují sbírky pro potřeby dětí. V tomto školním roce se do sbírky opět zapojil i DM, a tak se skutečně „dobrá věc podařila“. Sbírku letos zajistila studentská společnost PLACE OF HAPPINESS. Po velkém sčítání jsme se dostali na částku 10 869 Kč. Nepřehlédli jste se! Chtěli jsme vykouzlit úsměv na dětské tváři – děkujeme, že vašim přičiněním bude ten úsměv skutečně veliký.

Euroscola Štrasburk

Štrasburk je alesaskou metropolí, ležící na francouzském břehu řeky Rýn. V minulosti toto město patřilo střídavě k Německu i Francii, což ovlivnilo i jeho vzhled. Nejznámější je jeho 142 m vysoká katedrála Notre-Dame z červeného pískovce, která pochází z 11. – 16. století. Tuto dominantu města doplňují městské domy ze 17. století s hrázděnou fasádou. Věhlasné jsou také Vánoční trhy, které jsou pokládané za nejkrásnější v Evropě. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Štrasburk je ale také jedním ze sídelních měst Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

A my jsme tam byli!

Bobřík informatiky 2017

Ve dnech 13. – 14. 11. 2017 se uskutečnil již 10. ročník celostátní soutěže  „Bobřík informatiky“. Za školu se kategorie Junior zúčastnilo 77 soutěžících a kategorie Senior 66 soutěžících. Maximální počet bodů, které šlo v testu získat, bylo 240 bodů a úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal alespoň 150 bodů.V kategorii Junior to bylo 15 soutěžících a v kategorii Senior 4 soutěžící.

Moje školní knihovna

Šestý ročník poznávací školní soutěže „Moje školní knihovna“ byl určen pro všechny žáky prvních ročníků. Každá třída prožila jednu vyučovací hodinu ve školní knihovně, kde se žáci seznámili s uspořádáním knihovny, knihovním fondem a vyzkoušeli si běžnou práci knihovníka, ve druhé části hodiny žáci absolvovali jednoduchý čtenářský test o malé upomínkové ceny. Celá akce byla zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti našich žáků.