Burza učebnic

Nově vznikající studentská společnost ELITT, kterou tvoří výběr žáků 3. ročníků z oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Technické lyceum, roztočila podnikatelský kolotoč hned od začátku školního roku. Po propagaci v úterý během velké přestávky 11. září 2018 akce odstartovala. O týden později 18. září 2018 byla zakončena.

Během prvních dnů Burzu učebnic navštívilo velké množství žáků, hlavně ti z prvních  ročníků vzali informační centrum útokem. Ale přistupovali ke stolům s učebnicemi v pozici nakupujících. Utvořený management studentské společnosti se choval zodpovědně, dohlížel na pořádek a na směnu velkých peněz za malé a naopak . Pořádání celé akce je dobrou zkušeností do budoucna pro kolektiv organizátorů, kterému touto cestou děkujeme. Tak zase za rok.

Ing. Marie Johnová