Ať o nás škola ví 2016-2017

Školní studentské společnosti se představily veřejnosti v rámci letošního týdne otevřených dveří od 28. 11. do 2. 12. 2016.. Jejich reklamní aktivity byly zaměřeny k tomu, aby každý žák, učitel i návštěvních školy získal povědomí o práci té, které studentské společnosti a udělal si představu o její nabídce.  Studentské společnosti byly bodovány svými zákazníky a návštěvníky školy a toto bodování je prvním kolem celoroční soutěže studentských společností. Hodnotili žáci základních škol, učitelé základních škol a studenti vyšší odborné školy v rámci předmětu marketing. Jak to dopadlo?
První místo s 198 body zatím získala studentská společnost ISLAND OF JOY, druhé místo s 192 body Unr1valed a třetí skončila studentská společnost Ubalto s 189 body.

Je  jasně vidět, že není nic rozhodnuto, rozdíl v bodování je minimální a tak boj pokračuje. Druhým úkolem je vytvoření firemních katalogů, které představíme v únoru. Tak hodně štěstí.