Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na VOŠ na obor Informační technologie, vzdělávací program Aplikace výpočetní techniky a vzdělávací program Multimediální internetové služby.

Přihlášky ke studiu: do 17.8.2015
Přijímací řízení : 28.8.2015

Kritéria přijímacího řízení – odkaz

Přijímací zkoušky se nekonají, studenti jsou přijímáni na základě průměru známek na úředně ověřeném maturitním vysvědčení. Přihláška musí být opatřena potvrzením střední školy a lékaře. Přihlášky se podávají zvlášť na každý vzdělávací program.

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz
Po skončení 2.kola přijímacího řízení bude vyhlášeno 3.kolo.

Předběžný termín:
Přihlášky ke studiu: do 17.9.2015
Přijímací řízení : 29.9.2015