ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

na obor vzdělání Informační technologie
vzdělávací program 26-47-N/18 Multimediální internetové služby.

Přihlášky ke studiu: do 31.5.2016
Přijímací řízení : 27.6.2016
Kritéria přijímacího řízení – odkaz

Přijímací zkoušky se nekonají, studenti jsou přijímáni na základě průměru známek na úředně ověřeném maturitním vysvědčení. Přihláška musí být opatřena potvrzením střední školy o studiu a lékaře. Ověřené maturitní vysvědčení stačí doložit až 27.6.2016, není tedy součástí přihlášky. Za podanou přihlášku se neplatí žádný poplatek.
V případě zájmu budou vyhlášena další kola přijímacího řízení během měsíce srpna a září.

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz