Na vyšší odborné škole otevíráme ve školním roce 2015/2016 dva vzdělávací programy v rámci oboru vzdělání INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:

vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky
(se zaměřením počítačové sítě, webovské aplikace, informační systémy, technické aplikace, ekonomické aplikace)

vzdělávací program 26-47-N/18 Multimediální internetové služby

Přihlášky ke studiu se podávají ke každému vzdělávacímu programu zvlášť. Předběžným kritériem přijetí je průměrný výsledek maturitní zkoušky.

Termín přihlášek do I.kola přijímacího řízení: do 31.5.2015
Termín I.kola přijímacího řízení: 22.6.2015

Informace: Ing. Ilona Opatovská , telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz