Termín pro podání přihlášek na SŠ na školní rok 2017/2018

do 1. března 2017

Termín přijímací zkoušky:
1.termín  12.4.2017
2.termín  19.4.2017

Ve školním roce 2017/2018 přijímáme žáky do těchto oborů vzdělání:

  • 18-20-M/01 Informační technologie (60 žáků)
  • 23-41-M/01 Strojírenství (30 žáků)
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (30 žáků)
  • 78-42-M/01 Technické lyceum (30 žáků)

Ve středu 1. února 2017 v čase od 10:00 do 13:30 hodin se na informačním centru školy uskuteční společný

Den otevřených dveří naší VOŠ

a

Fakulty elektrotechniky a informačních technologií VŠB-TU Ostrava.

Srdečně zveme všechny zájemce o studium po zdárném složení maturitní zkoušky.

Přijímací řízení SPŠ – obory s talentovou zkouškou

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou. Více informací zde.