Ředitel školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ

Obor vzdělání: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

vzdělávací program 26-47- N/18 Multimediální internetové služby

Přihlášky ke studiu: do 17. 8. 2016

Přijímací řízení: 26. 8. 2016

Přijímací zkoušky se nekonají, studenti jsou přijímáni na základě průměru známek na úředně ověřeném maturitním vysvědčení. Přihláška musí být opatřena potvrzením střední školy o studiu a lékaře. Ověřené maturitní vysvědčení není součástí přihlášky. Za podanou přihlášku se neplatí žádný poplatek.

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

odkaz na kritéria a formuláře přihlášek (PDF, DOC)